Cấm mang điện thoại vào phòng họp của chính phủ

Cấm mang điện thoại vào phòng họp của chính phủ

Nhằm thực hiện việc chống nghe trộm tin tức, chính phủ Nhật đã thực hiện lệnh cấm các nghị viên hay khách mời mang điện thọai vào phòng họp của chính phủ. Luật này được thực thi từ ngày 24/3. Điện thọai di động phải được gửi ở ngòai trước khi vào.

(Theo yahoo.co.jp news)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top