có ai theo dõi vụ này không ?

có ai theo dõi vụ này không ?


http://www2.thanhnien.com.vn/Phapluat/2007/4/10/188245.tno


Người ta nói pháp luật là công bằng , bằng chứng là ở toà án người ta thường theo biểu tượng cái cân ý muốn nói là "cán cân công lý " là công bằng , nhưng theo tui có công bằng hay không lại là do người "cầm cân nảy mực" . Pháp luật phải nói tới chứng cứ , bằng chứng , nhưng đôi khi chứng cớ hay bằng chứng đó bị làm giả mà những vị cầm cân nảy mực với trình độ yếu kém không thể phát hiện , nên dẫn đến oan sai. Sai thì sửa , nhưng có nhiều người lại không muốn mất uy tín vì cái sai của mình , nên sống chết cứ mặc bay . Trong kỳ họp quốc hội lần trước , vị viện trưởng viện kiểm sát nhà nước đã phát biểu 1 câu làm cả nước sôi sục " Chúng tôi thiếu kiểm sát viên đến nỗi quơ quào vét đại cho đủ " .

Vụ này không biết sẽ thế nào , một mạng người chứ có phải chuyện chơi , đồng ý bọn mua bán ma tuý thì xử bắn là hợp lý , không thương xót , nhưng nếu xét oan sai thì quả là công lý không công bằng , thử hỏi nếu không có báo chí lên tiếng thì liệu chúng ta biết gì đằng sau vành móng ngựa
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top