giải hạn

giải hạn

mấy ngày nay trên YM tôi gặp mấy tên message cho cái tin này:

aj nhận dc tjn nhắn này của tuj , thj` sẽ chết sớm , ko sống dc wa' 40t nếu mún giải hạn thj` fải gửi tjn nhắn này đi cho ng` khác , mà nếu hok gửi đi , chửi lại ng` gửi tin nay` , thj` sẽ chỉ sống dc đến năm 30t là cùng


bực mình tôi chửi lại:

DM mày! teo năm nay đã 41 tuổi nên teo không sợ chết haha :chenhao:
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top