Hán tự: qui tắc 4/34

micdac

tât cả chỉ là ngụy biện, hãy đội mũ BH
Những kanji có âm Hán Việt mang vần A, OA thì 100% sẽ có âm ON mang vần A

火 (Hoả: ka);左 (Tả: sa);下 (Hạ: ka);花 (Hoa: ka);何 (Hà: ka);夏 (Hạ: ka);家 (Gia: ka);車 (Xa: sha);多 (Đa: ta);馬 (Mã: ba);夜 (Dạ: ya);化 (Hoá: ka);科 (Khoa: ka);荷 (Hà: ka);歌 (Ca: ka);画 (Hoạ: ga);社 (Xã: sha);者 (Giả: sha);茶 (Trà: cha);波 (Ba: ha);野 (Dã: ya);和 (Hoà: wa);加 (Gia: ka);貨 (Hoá: ka);芽 (Nha: ga);歯 (Nha: ha);写 (Tả: sha);借 (Tá: shaku);他 (Tha: ta;打 (Đả: da);仮 (Giả: ka);果 (Quả: ka);河 (Hà: ka);過 (Quá: ka);価 (Giá: ka) ;課 (Khoá: ka);舎 (Xá: sha);謝 (Tạ: sha);可 (Khả: ka);査 (Tra: sa)
 

wakaba

New Member
Ðề: Hán tự: qui tắc 4/34

Quy tắc 3/34 là vậy, còn có những quy tắc nào không vậy bồ. Tui học nhưng không theo quy tắc nào hết nên lâu nhớ. Nếu có thêm quy tắc nào nữa thì thông tin cho anh em biết. おおきに
 

micdac

tât cả chỉ là ngụy biện, hãy đội mũ BH
Ðề: Hán tự: qui tắc 4/34

có 34 qui tắc đó bạn à, nhưng dạo này hơi bận nên không soạn kịp, sẽ soạn hết cho các bạn mà, tại vì đang làm cái phần dạy tiếng Nhật online nên cũng chờ đem qua đó luôn thể.
 

Điểm tin

Top