Hán tự: qui tắc 3

micdac

tât cả chỉ là ngụy biện, hãy đội mũ BH
Qui tắc 3: những kanji có âm Hán Việt: mang vần Ô thì 70% sẽ có âm on mang vần O hay OO

土 (thổ: to);古 (cổ: ko);戸 (hộ: to);組 (tổ :so) ;歩 (bộ: ho);庫 (khố: ko);午 (ngọ: go);図 (đồ: to);都 (đô: to);度 (độ: do);固 (cố: ko);湖 (hồ: ko);路 (lộ: ro);護 (hộ: go);故 (cố: ko);補 (bổ : ho);墓 (mộ: bo)

苦 (khổ: ku);数 (số: suu) ; 部 (bộ: bu);無 (vô: mu);
 

langthang

New Member
Ðề: Hán tự: qui tắc 3

micdac nói:
Qui tắc 3: những kanji có âm Hán Việt: mang vần Ô thì 70% sẽ có âm on mang vần O hay OO

土 (thổ: to);古 (cổ: ko);戸 (hộ: to);組 (tổ :so) ;歩 (bộ: ho);庫 (khố: ko);午 (ngọ: go);図 (đồ: to);都 (đô: to);度 (độ: do);固 (cố: ko);湖 (hồ: ko);路 (lộ: ro);護 (hộ: go);故 (cố: ko);補 (bổ : ho);墓 (mộ: bo)

苦 (khổ: ku);数 (số: suu) ; 部 (bộ: bu);無 (vô: mu);

Vậy ở quy tắc này thì 30% các âm on còn lại sẽ là U hoặc là UU phải không micdac?
 

langthang

New Member
Ðề: Hán tự: qui tắc 3

micdac nói:
100% - 70% = 31%
Spam một chút nhe!
Để về nhà học lại Toán lớp 1 đã:p
Có khi 100% - 70% = 1 ~ 29% cũng hổng chừng...
 

Điểm tin

Top