Kamikaze

Kamikaze

Kamikazé là phuong tiện duợc sử dụng trong một hình thái chiến tranh dặc biệt mà nguời Nhật dã tiến hành khi cuộc Ðại Chiến thế giới lần thứ hai dang có chiều huớng bất lợi cho họ.Hàng ngàn chiến si cảm tử Nhật dã lái máy bay có gài bom dâm thẳng vào các hàng không mẫu hạm,các tàu chiến của hải quân Mỹ và dã gây cho dối phuong những tổn thất không nhỏ.Tuy nhiên tinh thần quả cảm của họ vẫn không cứu vãn duợc co dồ của chính quyền quân phiệt Nhật trong một cuộc chiến tranh mà phần chính nghia không thuộc về họ.[font='MS Pゴシック'][/font]
Một buớc ngoặt trong cuộc chiến[font='MS Pゴシック'][/font]
Tháng 6 nam 1281,hoàng dế Mông Cổ thực hiện một cuộc viễn chinh hùng hậu chua từng có dể 'trừng phạt' nuớc Nhật vì dã không triều cống cho họ.Hon 3000 chiếc thuyền dua 160.000 lính Mông Cổ,Trung Quốc,Cao ly cập bến Kyushu và các dảo Takashima,Hirado,trong lúc lực luợng phòng thủ Nhật dang ở vào một tình thế vô cùng bất lợi.Tuy nhiên,một diều bất ngờ dã diễn ra: ngày 15 tháng 8 nam dó,một trận cuồng phong nổi lên,dánh dắm cả dội tàu Mông Cổ,giải thoát nuớc Nhật khỏi hoạ xâm lang dã gần kề.Ngọn gió cứu tinh dó duợc nguời Nhật gọi là Kamikazé(ngọn gió của các vị thần).Sau này,nguời ta dọc thấy trong từ diển Petit Larousse từ Kamikazé với một nghia khác,dùng dể chỉ những chiếc máy bay hay những phi công cảm tử biến mình thành những quả bom sống dể phá tan các hạm dội của dối phuong .[font='MS Pゴシック'][/font]
Trong những nam dầu thập niên 1940,khi hạm dội Mỹ khống chế Thái Bình Duong,những cuộc dụng dộ Mỹ-Nhật thuờng xảy ra trên biển,diển hình là trận Trân Châu cảng ngày 7/12/1941khiến lực luợng Mỹ bị tổn thất nặng nề.[font='MS Pゴシック'][/font]
Ðể thực hiện giấc mo dua cuộc chiến tranh dến tận dất Mỹ,nguời Nhật dã thả 9000 quả bong bóng có duờng kính 10m,mang theo một hỗn hợp cháy nổ nặng 90kg,cho bay theo huớng gió về phía dông với vận tốc 300km/h và trên dộ cao hon 10.000m.Khoảng 1000 quả bóng dã roi trên dất Mỹ nhung chỉ gây duợc những dám cháy không dáng kể.Vào lúc don vị 731 của tuớng Ishui Shiro dang nghiên cứu về môtj cuộc chiến tranh vi khuẩn,các ki su Nhật nghi dến một loại 'ngu lôi nguời' có dây cháy chậm,do hai thợ lặn lén gắn vào vỏ tàu dịch.Cuộc hành quân ngày 19/11/1944 với toán 5 'ngu lôi nguời' dầu tiên duợc 3 chiếc tàu ngầm dua dến dảo Ulithi bị thất bại.Tháng 1/1945,cuộc hành quân thứ 2 chống lại các tàu Mỹ ở dảo Guam cung mang lại những kết quả hết sức khiêm tốn.Những kinh nghiệm dó buộc nguời Nhật phải nghi dến một phuong sách hữu hiệu hon..Truớc uu thế về hải quân và không quân của Mỹ,Bộ tham muu Nhật bắt dầu nghi dến những cuộc tấn công cảm tử dể tái lập thế quân bình lực luợng.Chỉ huy truởng can cứ Nhật Tateyama gợi ý cho dô dốc Ito tổ chức và hợp thức hoá một chiến thuật nhu vậy.Ðề nghị không duợc dáp ứng nhung nó dã len lỏi vào tâm trí mọi nguời.[font='MS Pゴシック'][/font]
Cuộc tấn công cảm tử phối hợp dầu tiên duợc tiến hành nhu một sáng kiến của phi công 9 chiếc máy bay Zero và 8 oanh tạc co xuất phát từ can cứ Iwo-Jima vào ngày 5/7/1944.Kết quả là 12 chiếc dã bị chiến dấu co của Mỹ bắn hạ,5 chiếc trở về duợc can cứ.Ngày 15/10/1944,Ðô dốc Masabumi Arima cùng một hạm dội nhỏ dụng dộ với hạm dội Mỹ ngoài khoi Philippines và bị bại trận .Bốn ngày sau,Ðô dốc Takijiro Onischi,Tu lệnh dệ nhất hạm dội hải-không quân tập hợp các si quan của hạm dội 201 ở can cứ Mabalacat,trên dảo Lucon,chuẩn bị cho cuộc dụng dộ trên vịnh Leyte và biển Sibuyan.bài nói chuyện của Onischi không có gì mập mờ:không quân Nhật không có dủ phuong tiện dể hoàn thành nhiệm vụ trên chiến truờng,trừ phi áp dụng công thức:một nguời với một chiếc máy bay Zero và 250kg bom phá huỷ một hngf không mẫu hạm,tiêu diệt hàng ngàn nguời trên dó.Cả 26 phi công của hạm dội 201 dồng lòng quyết tử.Ngày 25/10/1944,cuộc tiến công 'dặc biệt của 5 máy bay tiêm kích thuộc phi dội Shikishima dã gặt hái thành công dáng kể:hàng không mẫu hạm Sain-Lô nổ tung và chìm lỉm,tàu Suwanee bị hu hỏng nặng với 150 nguời hi sinh và 10 máy bay bị phá huỷ.[font='MS Pゴシック'][/font]
Các dô dốc Mỹ nhận dịnh rằng dây là một cuộc tấn công phối hợp có giới hạn của những Kamikazé,trong khi phía Nhật nhìn thấy ở dó giai doạn mở dầu của một chiến thuật có thể dánh dấu một buớc ngoặt trong cuộc chiến.Sáng kiến của dô dốc Onischi có dủ sức thuyết phục.Ngày 25/11/1944,35 Kamikazé gay thiệt hại nặng nề cho các hàng không mẫu hạm Independance,Essex cùng một số tàu chiến khác;ngày 27/11,làm thiệt hại tàu thiết giáp Colorado và 2 tuần duong hạm...[font='MS Pゴシック'][/font]
Thêm vào những thiệt hại dó,ngày 18/12/1944 một trận cuồng phong làm cho 3 tàu khu trục bị chìm,gây những tổn hại nghiêm trọng cho những hàng không mẫu hạm và tuần duong hạm của Mỹ.[font='MS Pゴシック'][/font]
Những chàng trai trẻ Kamikazé

Bộ tu lệnh tối cao Nhật lúc dó dã tin tuởng vào hiệu quả dặc biệt của chiến thuật 'bom nguời' và Nhật Hoàng Hiro Hito dọc diễn van ca ngợi những chàng trai trẻ tuổi dôi muoi dã ra di 'chết hạnh phúc và tự hào vì hoàng dế và sự chiến thắng'.Số nguời tự nguyện hi sinh nhiều gấp 10 lần số máy bay mà quân dội Thiên hoàng có.Theo nhà nghiên cứu Maurice Pinguet,những phi công dó biết rằng sớm hay muộn gì họ cung sẽ hi sinh trong một cuộc chiến không cân sức nên họ dã chọn một cái chết nhanh chóng và có ích hon.Họ không duợc hứa hẹn một sự dền dáp nào,một thiên duờng nào kể cả niềm tự hào chiến thắng.Trong số những nguời tình nguyện,có cả những sinh viên;họ duợc huấn luyện trong một chế dộ dặc biệt trong 7 ngày;2 ngày cho việc cất cánh với một quả bom 250kg;2 ngày cho việc bay theo dội hình và 3 ngày cho việc tiếp cận mục tiêu và tấn công.
Vào một buổi chiều,nguời chỉ huy truởng can cứ báo cho họ biết lệnh xuất phát vào sáng hôm sau.Họ chỉ còn có một dêm cuối cùng dể viết một bức thu cuối cùng cho cha mẹ.Sáng sớm,sau buổi thuyết trình thuờng lệ,họ có mặt trong những bộ dồ bay,bên suờn lủng lẳng thanh truờng kiếm của nguời hiệp si samourai,dầu quấn chiếc bang chéo thêu nổi hình mặt trời mọc.Chỉ huy truởng can cứ trao cho mỗi nguời một cốc ruợu sake;tất cả nghiêng mình về huớng cung diện của Nhật hoàng truớc khi chạy bổ nhào dến máy bay truớc sự hoan hô nồng nhiệt của các dồng dội còn ở lại.
Giai doạn khốc liệt của cuộc chiến
[font='MS Pゴシック'][/font]
Tháng 4/1945,Ðô dốc Matome Ugaki chịu trách nhiệm phối hợp những cuộc tấn công dặc biệt dể bảo vệ Okinawa,dã bố trí 700 tàu-cảm tử Shinyo và một số luợng quan trọng phi co dậu ở Kiushu,trong dó có hàng ngàn chiếc Zero và oanh tạc co Nakajima Ki-115 mang trên mình một quả bom 500kg,có tầm sát thuong 1200km.Những máy bay Kamikazé duợc những máy bay tiêm kích hộ tống bay ở tầm thấp,khi dến gần hạm dội Mỹ,vọt lên dộ cao 4.500m và bổ nhào xuống,nhắm vào lồng cầu thang máy(hàng không mẫu hạm)hay dài chỉ huy(những chiến hạm khác).[font='MS Pゴシック'][/font]
Ngày 6/4/1945,355 máy bay cảm tử tham gia một cuộc tấn công và hạm dội Mỹ dã bắn hạ duợc 250 chiếc truớc khi chúng dến duợc mục tiêu.Bù lại,những chiếc Kamikazé còn lại dã loại ra khỏi vòng chiến hàng không mẫu hạm Hancock,dánh dắm 2 tàu vận tải xung kích lớn,làm thiệt hại tàu thiết giáp Maryland và nhiều tàu khu trục.Ngày 12/4/1945,185 chiếc Kamikazé có 135 chiếc tiêm kích di kèm dã mở cuộc tấn công mới nhung kết quả của lần xuất kích này cung không dáp ứng duợc kỳ vọng của các Ðô dốc Nhật.[font='MS Pゴシック'][/font]
Những trận chiến khốc liệt ở Okinawa chấm dứt vào ngày 22/6/1945 bằng hình thức seppuku(hara-kiri:mổ bụng tự sát)của 2 dô dốc Nhật Ushijima và Chô,theo truyền thống của nguời Nhật.trong 1900 phi vụ cảm tử,các Kamikazé dã dánh dắm khoảng 30 tàu chiến Mỹ,làm thiệt hại gần 300 chiếc khác,gây tử vong cho 4907 lính hải quân Mỹ.Rõ ràng là những cuộc tấn công duới hình thức Kamikazé mang lại hiệu quả cao hon những cuộc tấn công thông thuờng.Ðô dốc Onischi dã nói về giai doạn chiến tranh này:'Dù có hiệu quả hay không,những cuộc tấn cong dó cung dủ cho thế giới và cả chúng ta hình ảnh của chủ nghia anh hùng,của lòng tự hào và dảm bảo sự tồn tại của di sản tinh thần của chúng ta'.[font='MS Pゴシック'][/font]
Ngày 15/8/1945,họ dứng lặng im,dầu cuối xuống,cõi lòng tan nát,lắng nghe Nhật hoàng Hiro Hito dọc tuyên bố dầu hàng.Cung trong ngày 15/8/1945 dó,Ðo dốc Ugaki,Tu lệnh hạm dội 5 ở Kyushu bay về huớng Okinawa cùng với khoảng 10 phi công cảm tử và truớc khi mất hút dã gửi lại thông diệp bày tỏ niềm tin vào sự bất tử của dế chế và tinh thần Kamikazé.Hàng ngàn phi công trở về nhà,bị lãng quên trong thời kỳ hậu chiến trên một dất nuớc diêu tàn.Nhiều nguời cảm thấy mình dã bị lừa bịp và lãng phí tuổi thanh xuân.Trong những nam 1946-1948,một số phi công gia nhập Ðảng Cộng Sản,những nguời khác bị khủng hoảng tinh thần.Phải dợi dến nam 1951,nhờ những chuyển biến kỳ diệu của nền Kinh tế Nhật,họ mới hội nhập trở lại với Xã hội,hiện diện trong các hãng sản xuất lớn:Sony,Honda,Denzu...và hiện giờ trở thành những nguời huu trí sống an bình,không muốn nhắc nhiều dến bóng ma của quá khứ.[font='MS Pゴシック'][/font]
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top