Lăng "sao" kiểu Nhật

Lăng "sao" kiểu Nhật

srv_showimage.asp

Có rất nhiều cách khác nhau để lăng xê một ngôi sao. Ở Nhật Bản, một công ty chuyên sản xuất băng đĩa đã sáng tạo ra một công nghệ độc đáo: lăng xê "sao" bằng cách gây một loại quỹ đặc biệt gọi là "quỹ thần tượng".

 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top