Mức lương tối thiểu ở Nhật.

Bình luận (3)

dungle1983

New Member
Thanks !!!!

nhưng còn tu nghiệp sinh thì sao nhỉ ?

Mình tốt nghiệp cao đẳng, không biết có cơ hội đi Nhật lao động không nhỉ?
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top