Nhật Bản đặc biệt chú trọng tới ASEAN

thanhthanhnet

New Member
Chú trọng đặc biệt tới ASEAN trong quá trình hợp tác khu vực của Nhật Bản ở châu Á là vấn đề được nhấn mạnh trong “Sách Xanh Ngoại giao năm 2010” mà Bộ Ngoại giao nước này vừa công bố.

“Sách Xanh Ngoại giao năm 2010” vừa được Bộ Ngoại giao Nhật Bản công bố trên website chính thức của cơ quan này gồm 4 chương, trong đó đề cập các vấn đề lớn như: tình hình quốc tế và chính sách ngoại giao của Nhật Bản năm 2009, chính sách ngoại giao khu vực, chính sách ngoại giao của Nhật Bản về các vấn đề quan trọng mang tính toàn cầu và chính sách ngoại giao nhân dân của Nhật Bản.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho rằng kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc vào năm 1991, sự đối đầu về ý thức hệ Đông - Tây được thay thế bằng các thể thức ngày càng đa dạng, phức tạp hơn và đang chi phối quan hệ quốc tế.

Để duy trì hoà bình và an ninh, cùng với việc tăng cường khả năng quốc phòng của đất nước, Nhật Bản phải duy trì quan hệ đồng minh Nhật - Mỹ như nền tảng của chính sách ngoại giao của nước này nhằm bảo vệ Nhật Bản và đảm bảo hoà bình, thịnh vượng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Về chính sách ngoại giao ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Sách Xanh nhấn mạnh, việc xây dựng khu vực châu Á -Thái Bình Dương thành một khu vực mở, thịnh vượng và ổn định là rất cần thiết đối với hoà bình, an ninh và thịnh vượng của Nhật Bản.

Nhật Bản sẽ tích cực thúc đẩy chính sách ngoại giao đối với châu Á trên cơ sở quan hệ đồng minh vững chắc Nhật - Mỹ và thúc đẩy sáng kiến xây dựng Cộng đồng Đông Á trong dài hạn.

Về quan hệ với các nước trong khu vực, Bộ Ngoại giao Nhật Bản khẳng định các quan hệ song phương đóng vai trò nền tảng trong hợp tác khu vực, đồng thời là trụ cột quan trọng trong chính sách ngoại giao của Nhật Bản tại châu Á.

Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ tăng cường quan hệ trên mọi cấp độ, thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực như môi trường, kinh tế.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã nêu tầm quan trọng đặc biệt của ASEAN trong quá trình hợp tác khu vực của Nhật Bản ở châu Á, công khai chính sách ngoại giao và vai trò của ngoại giao nhân dân cùng việc hỗ trợ công dân và doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động ở nước ngoài.

(Theo // Tin Chính phủ)
 
Top