Nhật Bản không đạt chỉ tiêu giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính

Nhật Bản không đạt chỉ tiêu giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính

Bộ Môi trường Nhật Bản công bố số liệu cho thấy tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của nước này trong tài khóa 2004 tăng 4,5% so với tài khóa 2003 và tăng 4,6% so với tài khóa 2001, trong đó lượng khí điôxít cácbon (CO2) thải ra từ việc sử dụng điện năng vẫn ở mức cao, thậm chí tăng 12%.

Bộ Môi trường còn đưa ra số liệu về lượng khí CO2 thải ra từ các văn phòng và các dự án của chính phủ, các cơ quan cấp bộ và cục. Trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã đặt mục tiêu từ năm 2001 đến năm 2006 sẽ giảm 7% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

(Theo TTXVN)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top