Nhật Bản mất liên lạc với robot thăm dò hành tinh Itokawa

Nhật Bản mất liên lạc với robot thăm dò hành tinh Itokawa

nhat200.jpg

Mô hình tàu thăm dò Hayabusa

Cơ quan không gian Nhật Bản (JAXA) đã không liên lạc được với MINERVA, robot nhỏ mà tàu thăm dò Hayabusa đã thả xuống tiểu hành tinh Itokawa. Từ hai ngày nay, robot này bay lang thang sau vụ thả hụt.

MINERVA được trang bị những thiết bị cảm ứng nhiệt độ và camera đã không tiếp cận với bề mặt của tiểu hành tinh Itokawa. Những người phụ trách sứ mệnh không liên lạc được với robot.

Đây là thất bại mới đối với sứ mệnh MUSES - Hayabusa, sau đợt hạ cánh không thành công lần đầu vào ngày 4/11 xuống Itokawa. Theo như dự kiến, tàu thăm dò sẽ hạ cánh hai lần vào các ngày 19 và 25/11 nhằm thu thập mẫu trên bề mặt hành tinh này. Một khi khoang tàu đã chất đầy mẫu thì tàu sẽ trở về Trái Đất vào năm 2007.

(Sciences & Avenir)
 

Bài viết liên quan

ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top