Nhật thám hiểm mặt trời

Nhật thám hiểm mặt trời

[WRAP]http://khoahoc.com.vn/photos/Image/2006/09/23/flares_jaxa.jpg[/WRAP]
Cơ quan không gian Nhật Bản phóng thành công tên lửa lên đường đi thám hiểm mặt trời.

Tàu Solar-B được Anh và Mỹ giúp chế tạo, sẽ lên quĩ đạo trái đất để quan sát mặt trời và gửi về những bức ảnh được cho là rõ nhất.

Dự án này hi vọng sẽ giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn cấu tạo bầu khí quyển của mặt trời, tại sao lại nóng hơn là phần bề mặt trông thấy.

Nhiệm vụ của con tàu đặc biệt có việc quan sát các vụ nổ trên bề mặt giải phóng năng lượng mạnh bằng vụ nổ hàng tỷ tấn thuốc nổ TNT.

Các vụ nổ đó cũng phát ra tia mặt trời, không chỉ làm nhiễu các hệ thống truyền tin trên mặt đất mà còn gây hại cho các phi hành gia.

Hiện nay ngoài Solar-B còn có nhiều vệ tinh cũng đang quan sát hoặc đang được thiết kế để đưa lên quĩ đạo nghiên cứu mặt trời.

Theo BBC , Khoahoc
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top