Những điều cần biết về cuộc sống ở thành phố Sakai(Osaka)

Những điều cần biết về cuộc sống ở thành phố Sakai(Osaka)

kamikaze submitted a new resource:

Những điều cần biết về cuộc sống ở Thành phố Sakai(Osaka) - Hướng dẫn tổng hợp về đời sống tại Sakai

Đây là bản hướng dẫn tổng hợp về đời sống tại thành phố Sakai do thành Phố biên soạn.
Nội dung tổng quát hết những điều cơ bản trong cuộc sống thường ngày như giáo dục, yê tế, việc làm, liên lạc khẩn cấp cũng như các lớp học tiếng Nhật tại địa phương.

Read more about this resource...
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top