Những điều cần biết về cuộc sống ở Osaka(Bản tiếng Việt)

Những điều cần biết về cuộc sống ở Osaka(Bản tiếng Việt)

kamikaze submitted a new resource:

Những điều cần biết về cuộc sống ở Osaka(Bản tiếng Việt) - Hướng dẫn tổng hợp về cuộc sống ở Osaka dành cho người nước ngoài.

Những điều cần thiết cho cuộc sống ở Osaka do Trung tâm giao lưu quốc tế Phủ Osaka soạn. Bản cập nhật tháng 10 năm 2018. Tuy dữ liệu hơi cũ nhưng đây là bản hướng dẫn khá tổng quát bao quát nhiều lĩnh vực cơ bản. Cụ thể có các mục như:

ⅠỨng phó lúc khẩn cấp và nơi tư vấn
ⅡSức khỏe và y tế
Ⅲ Sinh hoạt và sống
Ⅳ Chế độ quản lí cư trú – Thủ tục đăng ký cư trú – kết hôn – ly hôn
Ⅴ Giao thong
Ⅵ Mang thai / sinh con / nuôi con / giáo dục
Ⅶ Thông tin liên lạc
Ⅷ Lao động / Tiền thuế / Gửi tiền ra...

Read more about this resource...
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top