Thông báo

sakura_hana

Đại hậu đậu
thông báo, hiện nay chúng tôi chưa có gì để thông báo nên chưa thông báo để quới vị được biết là không có gì để thông báo khỏi phải mất công cứ ngồi nghe thông báo!Những ai mà nghe được thông báo này hãy thông báo lại cho những người chưa được nghe thông báo, để họ khỏi phải mất công lên bảng thông báo xem thông báo mà lại chẳng có thông báo gì của những người thông báo.Đó là 1 vài dòng thông báo ngắn của ban thông báo, chương trình thông báo của ban thông báo đến đây là hết xin hẹn gặp lại quới vị trong những chương trình thông báo sau.Hết thông báo!!! Chúa ơi!!!! ==>cái nì dzui tính wá
 

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để gửi phản hồi

Bạn phải là thành viên mới có thể gửi phản hồi

Đăng ký

Hãy đăng ký làm thành viên. Việc này rất đơn giản!

Đăng nhập

Bạn là thành viên? Hãy đăng nhập tại đây.

Điểm tin

Top