Thông báo

Thông báo

thông báo, hiện nay chúng tôi chưa có gì để thông báo nên chưa thông báo để quới vị được biết là không có gì để thông báo khỏi phải mất công cứ ngồi nghe thông báo!Những ai mà nghe được thông báo này hãy thông báo lại cho những người chưa được nghe thông báo, để họ khỏi phải mất công lên bảng thông báo xem thông báo mà lại chẳng có thông báo gì của những người thông báo.Đó là 1 vài dòng thông báo ngắn của ban thông báo, chương trình thông báo của ban thông báo đến đây là hết xin hẹn gặp lại quới vị trong những chương trình thông báo sau.Hết thông báo!!! Chúa ơi!!!! ==>cái nì dzui tính wá
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top