Trang web hay về tiếng Nhật

kiokio

New Member
Mình có trang web này để học tiếng Nhật nhưng lại bằng tiếng Nhật. Bạn nào có hứng thú thì vào.

http://www.nihongo2.com/

Trang này có tài liệu học cho nhiều cấp độ.
Từ điển về 表現文型 : http://www.nihongo2.com/dictionary/index.cgi
Sách về học tiếng nhật trình độ
Sơ cấp : http://www.nihongo2.com/series/level34/index.cgi
Trung cấp : http://www.nihongo2.com/series/level2/index.cgi
Thượng cấp : http://www.nihongo2.com/series/level1/index.cgi
Và còn nhiều phần khác nữa...(tự khám phá)
Chúc các bạn vui vẻ ^_^
 
Top