Trị dị ứng

Trị dị ứng

Vào mùa xuân, nhiều người Nhật khổ sở vì dị ứng với phấn hoa của cây tuyết tùng. Chính quyền thủ đô Tokyo nghĩ ra một giải pháp khá triệt để: yêu cầu những người bị dị ứng phấn hoa đóng góp chi phí trồng rừng mới, với mức chi 12,7 USD cho việc đốn một cây tuyết tùng và trồng cây loại khác thay thế.

Hiện có khoảng 1.200ha rừng với 1,8 triệu cây tuyết tùng tại khu vực Tama, tây Tokyo. Quĩ "Ba đồng tiền một cây" sẽ góp vào chi phí dự án 25,53 triệu USD để chi cho việc trồng cây khác thay thế trong vòng 10 năm. Chính quyền Tokyo bắt đầu tăng cường giúp đỡ người bị dị ứng kể từ năm ngoái, khi chính thị trưởng Shintaro Ishihara cũng có triệu chứng dị ứng phấn hoa.

(Theo Reuters, Yomiuri Shimbun)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top