Trí tuệ Việt Nam

Bình luận (1)

micdac

tât cả chỉ là ngụy biện, hãy đội mũ BH
bạn nghĩ như thế nào khi dùng con gà nòi , dưỡng sức, bồi bổ suốt cả năm, đem ra đấu với con gà bắt đại chỗ nào đó cũng được ? con nào sẽ thắng??
 

Bài viết liên quan

ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top