Trung Quốc, Nhật Bản hợp tác phát triển kinh tế Lào

Trung Quốc, Nhật Bản hợp tác phát triển kinh tế Lào

Lào, Trung Quốc và Nhật Bản vừa ký kết tại Viêng Chăn biên bản ghi nhớ về việc phát triển kinh tế tại Lào.

Các bên ký kết là Văn phòng Kinh tế Bộ Quốc phòng Lào, Cơ quan hợp tác kinh tế-khoa học công nghệ Miền Đông Trung Quốc và Cơ quan đầu tư và phát triển châu Á Nhật Bản.

Theo biên bản này, phía Trung Quốc sẽ đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế ở Lào; phía Nhật Bản sẽ giúp đỡ lập kế hoạch và tìm nguồn vốn cho các dự án; phía Lào sẽ cung cấp tư liệu để xây dựng kế hoạch./.

ttxvn
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top