Vài chú ý khi dịch lý lịch và bằng cấp

kamikaze

Administrator
Hôm nay nhận được email từ văn phòng chuyên môn làm thủ tục nhập cảnh cho người nước ngòai vào Nhật nhắc nhở các vấn đề sau đây nên trích dịch ra cho bà con tham khảo luôn.

―――――――――――――――――――――――――――――――
下記に、今後の注意点を記載しますので、ご参考までによろしくお願いします。
Xin nêu ra đây những điểm cần chú ý. Hãy tham khảo nhé.
雇用契約書(Hợp đồng lao động):

(給与の目安)20万円以上、給与が日本人と比較して明らかに安い場合は、賞与・諸
手当等で上乗せするようにする。
Mức lương (mức tương đối nên có) trên 20 0000 Yên. Trường hợp thấp hơn so với người Nhật thì hãy thêm các phần trợ cấp để có tổng lương cao hơn mức trên.


(契約書の文字の訂正)「修業場所」→「就業場所」「就業場所」
Chỉnh sửa nội dung hợp đồng thay chữ 「修業場所」bằng chữ 就業場所

卒業証明書等:
Bằng tốt nghiệp
(文字の訂正)「終了証明書」→「修了証明書」
Đính chính chữ 「終了証明書」thành chữ 「修了証明書」


(大学名の日本語訳の統一化)「ホーチミン市師範技術大学」or「ホーチミン市国家
大学技術師範大学」など名称は統一してください。
Thống nhất cách dịch tên trường đại học khi dịch. Ví dụ dịch là Đại Học Su Phạm Kỹ Thuật TP H.C.M hay là Đại học Quốc Gia TP H.C.M Đại Học sư phạm kỹ thuật.


履歴書(Lý lịch):
(年月日の記載)卒業や就職の日など「1999年6月25日」のように日にちまで記載す
るように指導してください。
Nên nhắc nhở (người dịch và người khai ghi rõ ngày tháng tốt nghiệp). Ví dụ như là ngày 25/6/1999
以上。

Có vẻ khó hiểu vì đây là ví dụ thực tế nhưng xin tóm lại vài điểm như sau:
-Lúc làm hợp đồng nên ghi mức lương bằng hoặc cao hơn người Nhật 1 chút..
-Thống Nhất cách dịch các lọai bằng cấp.
-Ghi ngày tháng đầy đủ.

(Lúc có thời gian sẽ xin nêu ra một vài vấn đề chi tiết cần chú ý khi dịch bằng cấp)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

kamikaze

Administrator
Ðề: Vài chú ý khi dịch lý lịch và bằng cấp

Tiếp theo xin nêu một số lỗi mà bà con hay mắc phải khi dịch bằng cấp, giấy tờ.

+Thiếu thống Nhất:
Qua một số giấy tờ được dịch thì thấy đa số là mắc phải bệnh thiếu thống Nhất. Ví dụ có nơi ghi DA NANG (Đà Nẵng) nhưng có nơi lại ghi là ダナン. Với một người vừa biết tiếng Việt và tiếng Nhật thì cách dùng lẫn lộn này không có vấn đề gì nhưng với người chỉ biết tiếng Nhật thì họ sẽ hiểu ra DA NANG và ダナン là hai từ khác nhau.

Vậy cách giải quyết như thế nào? Có lẽ cách hay nhất là để DA NANG (ダナン)
Ví dụ DA NANG(ダナン)大学= Đại Học Đà nẵng.

+ Dịch y nguyên bản gốc:

Nhiều người Việt Nam khi ghi ở cột tuổi trong lý lịch thì thay vì ghi tuổi lại nghi năm sinh. Ví dụ: Tuổi: 1985. Trường hợp này nếu dịch nguyên là 年齢:1985 thì sẽ ra là 1985 tuổi. Do đó nên tính ngược lại và viết chú thích rõ ràng về cách ghi.

+ Dịch sai do thiếu kiến thức:
Đây là một nạn mà nhiều nhà dịch thuật mắc phải. Nhiều người đã dịch Trường Cao Đẳng ra là 高等学校 trong khi cao đẳng là 短期大学 còn 高等学校 có nghĩa là trường cấp 3.


Tạm thời vậy ai muốn tham khảo về bằng cấp xin mời vào đây

Và xin attach một mẫu dịch bằng đại học cho bà con tham khảo góp ý.
 

Đính kèm

  • bangtotnghiep.doc
    30.5 KB · Lượt xem: 7

YukiSakura

Tia nắng mặt trời
Ðề: Vài chú ý khi dịch lý lịch và bằng cấp

Kamikaze nói:
Trường hợp thấp hơn so với người Nhật thì hãy thêm các phần trợ cấp để có tổng lương cao hơn mức trên
Có lần Kami nói là lương dành cho người nước ngoài ở Nhật thường là thấp hơn người Nhật bản xứ mà! Sao lại tìm cách cho cao hơn?
 

kamikaze

Administrator
Ðề: Vài chú ý khi dịch lý lịch và bằng cấp

Có lần Kami nói là lương dành cho người nước ngoài ở Nhật thường là thấp hơn người Nhật bản xứ mà! Sao lại tìm cách cho cao hơn?

Ít ra thì về mặt thủ tục cũng phải thuyết phục được cục quản lý xuất nhập cảnh mà. Còn thực tế phải tính sau.
 

JITSU

New Member
Ðề: Vài chú ý khi dịch lý lịch và bằng cấp

Tiếp theo xin nêu một số lỗi mà bà con hay mắc phải khi dịch bằng cấp, giấy tờ.

+Thiếu thống Nhất:
Qua một số giấy tờ được dịch thì thấy đa số là mắc phải bệnh thiếu thống Nhất. Ví dụ có nơi ghi DA NANG (Đà Nẵng) nhưng có nơi lại ghi là ダナン. Với một người vừa biết tiếng Việt và tiếng Nhật thì cách dùng lẫn lộn này không có vấn đề gì nhưng với người chỉ biết tiếng Nhật thì họ sẽ hiểu ra DA NANG và ダナン là hai từ khác nhau.

Vậy cách giải quyết như thế nào? Có lẽ cách hay nhất là để DA NANG (ダナン)
Ví dụ DA NANG(ダナン)大学= Đại Học Đà nẵng.

+ Dịch y nguyên bản gốc:

Nhiều người Việt Nam khi ghi ở cột tuổi trong lý lịch thì thay vì ghi tuổi lại nghi năm sinh. Ví dụ: Tuổi: 1985. Trường hợp này nếu dịch nguyên là 年齢:1985 thì sẽ ra là 1985 tuổi. Do đó nên tính ngược lại và viết chú thích rõ ràng về cách ghi.

+ Dịch sai do thiếu kiến thức:
Đây là một nạn mà nhiều nhà dịch thuật mắc phải. Nhiều người đã dịch Trường Cao Đẳng ra là 高等学校 trong khi cao đẳng là 短期大学 còn 高等学校 có nghĩa là trường cấp 3.


Tạm thời vậy ai muốn tham khảo về bằng cấp xin mời vào đây

Và xin attach một mẫu dịch bằng đại học cho bà con tham khảo góp ý.
sao tôi không có quyền truy cập vào file đính kènm
 
Top