Wallpaper - tiếng Nhật!

chocorat289

New Member
mọi người thử xem cái này có giúp gì đc ko?
wallpaper có ghi các công thức!cái này tui thấy ngộ ngộ ...............;))
híc định nén vào rùi up lên nhưng ko up đc đành up từng file lên vậy!
 

Đính kèm

 • jlpt_3_01_1024.jpg
  jlpt_3_01_1024.jpg
  140.3 KB · Lượt xem: 239
 • jlpt_3_02_1280.jpg
  jlpt_3_02_1280.jpg
  248.7 KB · Lượt xem: 207
 • jlpt_3_03_1280.jpg
  jlpt_3_03_1280.jpg
  234.4 KB · Lượt xem: 212
 • jlpt_3_04_1280.jpg
  jlpt_3_04_1280.jpg
  343.3 KB · Lượt xem: 198
 • jlpt_3_05_1280.jpg
  jlpt_3_05_1280.jpg
  189.9 KB · Lượt xem: 209

chocorat289

New Member
wallpaper(tiếp)

#o lần nào mình cũng gặp trục trặc trong vấn đề post file!
 

Đính kèm

 • jlpt_3_06_1280.jpg
  jlpt_3_06_1280.jpg
  215.5 KB · Lượt xem: 210
 • jlpt_3_07_1280.jpg
  jlpt_3_07_1280.jpg
  221 KB · Lượt xem: 199
 • jlpt_3_08_1280.jpg
  jlpt_3_08_1280.jpg
  275.6 KB · Lượt xem: 208
 • jlpt_3_09_1280.jpg
  jlpt_3_09_1280.jpg
  232.1 KB · Lượt xem: 207
Top