Xe tàng hình

Bình luận (2)

showgirl

New Member
cái này chắc là cái khung bằng nhôm người ta uốn giống ô tô thôi chứ làm gì có ô tô tàng hình.
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top