やっぱり có nghĩa gì vậy?

kamikaze

Administrator
Có thể dịch ra tiếng Việt là "quả là"
Từ này thường được dùng để chỉ khi sự việc xẩy ra theo đúng sự dự đoán của người nói. Ví dụ trước khi đi ra khỏi nhà thấy trời đầy mây và đoán là trời mưa nên mang theo dù và lúc trời mưa có thể nói là やっぱり雨が降ってきた。
 
Top