Nói dóc 10000 thành viên

Bình luận (3)

yamaha

Ảnh với chả ọt...Spacy...sh
Đến ngày hôm nay thongtinnhatban.net đã đạt 10000 thành viên. Cảm ơn sự ủ hộ của các bạn. Hy vọng khoảng 1 năm sau sẽ khoảng 15000 thành viên. Con số rất khiêm tốn nhưng nhưng hy vọng là đạt được.

Chúc mừng ttnb đã có được một số thành viên đáng kể (mặc dù đa phần là chỉ vào đăng ký post một bài rồi ra đi không trở lại).
 

sakura_hana

Đại hậu đậu
Ðề: 10000 thành viên

10000 thành viên mà không mở tiệc ăn mừng hả ?! :macco:
 

kamikaze

Administrator
Ðề: 10000 thành viên

Để kiếm cá voi bắt làm thịt rồi mới tính đến tiệc.
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top