Bỏ chế độ Tiến sĩ chỉ thông qua luận án.

Bỏ chế độ Tiến sĩ chỉ thông qua luận án.

Ban phụ trách giáo dục sau đại học của Nhật Bản vừa ra quyết định bỏ chế độ cấp bằng tiến sĩ cho những người đi làm chỉ thông qua luận án.
Sau khỉ bỏ chế độ này thì chính phủ Nhật đang xem xét thiết lập chế độ học tiến sĩ ngắn hạn cho những người đang đi làm.
Theo thống kê thì trong số bằng tiến sĩ được cấp năm 2001 thì số bằng được cấp theo chế độ cấp bằng chỉ thong qua luận án chiếm 36%.
Quyết định này nhằm nâng cao chương trình giáo dục sau đại học cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050414-00000019-kyodo-soci)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top