Xã Hội Nhật Bản

Xã Hội Nhật Bản

- Dân số: 125 triệu nguời; mật dộ 329 nguời/km2 (1997).

- Tỷ lệ gia tang dân số: 0,6% (tỷ lệ rất thấp) (1997).

- Tuổi thọ trung bình của phái nam: 77, phái nữ 83 (1997).

- Tuổi thọ trung bình của phái nam: từ 46,92 (1935) thành 77 (1997).

- Tuổi thọ trung bình của phái nữ: từ 49,63 (1935) thành 83 (1997).

- Trung bình của phái nam lứa tuổi 20: cao 171,3 cm; trọng luợng 63,6kg (1990).

- Trung bình của phái nữ lứa tuổi 20: cao 158,4 cm; trọng luợng 50,kg (1990).

Có 14 lễ chính cho các công tu sở và truờng học nghỉ là các ngày: Hiến Pháp, Sinh Nhật Thiên Hoàng (dang tại vị), Van Hóa, Thể Dục, Cảm Tạ Lao Ðộng, Thành Nhân, Thiếu Nhi... và Mầu Xanh, dặc biệt họ không nghỉ lễ theo danh nhân và tôn giáo.


1- 1/1 (Nguyên Ðán): Kỷ niệm bắt dầu 1 nam mới.


2- 15/1 (Ngày Thành Nhân): Kỷ niệm nam 20 tuổi, dánh dấu tuổi truởng thành và tự lập.


3- 11/2 (Ngày Kỷ Niệm Kiến Quốc): Kỷ niệm ngày thành lập quốc gia, nâng cao tinh thần yêu nuớc.


4- Tháng 3 (Ngày Xuân Phân): Nâng cao lòng biết on thiên nhiên và tình yêu muôn loài.


5- 29/4 (Ngày Mầu Xanh): Nâng cao sự phát triển tinh thần qua sự gắn bó với thiên nhiên và cảm tạ những ân huệ của thiên nhiên.


6- 3/5 (Ngày Kỷ Niệm Hiến Pháp): Kỷ niệm sự thi hành hiến pháp của Nhật Bản, nhằm mục dích phát triển dất nuớc.


7- 5/5 (Ngày Trẻ Em): Tôn trọng nhân cách trẻ em cung nhu dem hạnh phúc dến cho trẻ và cảm tạ những nguời mẹ.


8- 20/7 (Ngày Của Biển): Cảm tạ những ân huệ của biển, cầu xin sự phồn vinh của Nhật Bản với hải duong.


9- 15/9 (Ngày Kính Lão): Bày tỏ lòng kính yêu nguời già, cảm tạ sự dóng góp lâu dài cho xã hội của họ và kỷ niệm sự truờng thọ của nguời già. Từ nam 1998, duợc dổi thành ngày Thứ Hai tuần lễ thứ 2 của tháng 9.


10- Tháng 9 (Ngày Thu Phân): Bày tỏ lòng kính trọng dối với tổ tiên và tuởng niệm những nguời dã khuất.

11- 10/10 (Ngày Thể Dục): Nâng cao sự gắn bó với thể dục thể thao, trau dồi co thể và tinh thần khỏe mạnh.


12- 3/11 (Ngày Van Hóa): Yêu tự do và hòa bình, phát triển van hóa.


13- 23/11 (Ngày Cảm Tạ Lao Ðộng): Bày tỏ sự thấu hiểu giá trị lao dộng, chúc mừng sự sinh sản, nguời dân cảm tạ lẫn nhau.


14- 23/12 (Sinh Nhật Thiên Hoàng): Chúc mừng sinh nhật Thiên Hoàng.


Ngoài ra họ còn có những ngày lễ ảnh huởng của Hoa Kỳ duợc giới trẻ hoan nghênh, nên cung trùng ngày với Hoa Kỳ. Nhung chỉ có các cửa hiệu và cá nhân dón nhận chứ không phải là ngày lễ chính thức của quốc gia nên không duợc nghỉ và không tổ chức thành hội lễ rầm rộ.


1- Tình yêu (Valentine), Thứ Bẩy tuần lễ thứ 2 tháng 2 (nữ tặng quà nam).


2- Tình yêu (White Day), Thứ Bẩy tuần lễ thứ 2 tháng 3 (nam tặng quà nữ).


3- Ngày Mẹ (Haha No Hi = Mother's Day), chủ Nhật tuần lễ thứ 2 tháng 5.


4- Ngày Cha (Chichi No Hi = Father's Day), chủ Nhật tuần lễ thứ 3 tháng 6.

Tác giả Seifer Almasy - Japan Club - TTVNonline
Sưu tầm
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top