Công khai số điện thoại của lãnh đạo

Công khai số điện thoại của lãnh đạo

Số đặc biệt của tờ Nhật báo Côn Minh trong đó đăng đầy đủ số điện thoại cơ quan của các lãnh đạo chính quyền thành phố - từ thị trưởng đến bí thư thành ủy đến lãnh đạo các phòng ban - đã được bán hết ngay lập tức sau khi ra lò cách đây hai tuần. Số báo này sau đó còn được in lại để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Danh sách ghi rõ nhiệm vụ của các vị lãnh đạo cũng được công bố để người dân biết khi cần họ nên liên lạc đến phòng ban nào.

Chính quyền thành phố cũng ra các quy định mới yêu cầu lãnh đạo tất cả các phòng ban đảm bảo điện thoại luôn sẵn sàng trong giờ làm việc và lưu giữ thông tin về mọi cuộc đến. Một trong những quy định mới nhất là những lãnh đạo cố tình không nhận các cuộc gọi của người dân sẽ bị kỷ luật.
Theo China Daily
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Your content here
Top