Học lực của học sinh Nhật giảm sút

Học lực của học sinh Nhật giảm sút

Theo kết quả điều tra về sức học của trẻ em 15 tuổi (được tiến hành đối với 40 nước) thì trình độ đọc hiểu của học sinh lớp 10 của Nhật đã giảm xuống từ hạng thứ 8 năm trước xuống hạng thứ 14. Và toán từ ngôi thứ nhất xuống thứ 6. Khoa học ứng dụng từ thứ nhất xuống thứ 2.
Về nguyên nhân của trình độ đọc hiểu thì được cho là do ảnh hưởng tivi, máy tính, thời gian và số lượng sách đọc.
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top