Thành lập trung tâm giới thiệu việc làm thêm cho sinh viên 49 trường đại học

Thành lập trung tâm giới thiệu việc làm thêm cho sinh viên 49 trường đại học

Một công ty phát triển ký túc xá cho sinh viên ở Tokyo đã có kế họach bắt đầu mạng lưới giới thiệu việc làm thông qua internet cho sinh viên 49 trường đại học , tổng số sinh viên khỏang 490000 sinh viên. Thông qua dịch vụ này việc tuyển người làm then sẽ được nhà trường kiểm định chặt chẽ thong qua trang web của mình và sinh viên sẽ có thể kiếm việc làm thêm tốt và an tòan hơn. Mạng lưới này có tên là AINES.

(http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20050328AT1D2407A25032005.html)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top