Khám phá khác biệt lớn hơn nơi nhiễm sắc thể Y của người và của khỉ

Khám phá khác biệt lớn hơn nơi nhiễm sắc thể Y của người và của khỉ

Một nhóm nhà khoa học Nhật và Hàn Quốc đã khám phá có sự khác biệt lớn hơn giữa các nhiễm sắc thể Y của người và của khỉ, điều chỉ ra sự tiến hóa nhanh hơn của nhiễm sắc thể Y của người so với của khỉ.

Họ nhận thấy sự khác biệt nơi thông tin di truyền giữa nhiễm sắc thể Y của người và của khỉ là 1,78%, thay vì 1,23% từng được tạp chí Khoa học của Mỹ báo cáo trước đây. Theo các nhà nghiên cứu, khác biệt giữa các nhiễm sắc thể Y của người và của khỉ lớn hơn tất cả các khác biệt trong toàn bộ bộ gen, điều cho thấy tỉ lệ tiến hóa được đẩy nhanh. Họ cũng khám phá không có gen “CD24L4” nơi nhiễm sắc thể Y của khỉ. CD24L4 có liên quan đến thành phần cấu tạo của protein nơi bề mặt của các tế bào miễn nhiễm nơi người.

Các nhà nghiên cứu cho rằng chính sau khi các tổ tiên chung của người và của khỉ phân nhánh và bắt đầu sự tiến hóa độc lập cách đây khoảng 5 triệu năm các nhiễm sắc thể Y của người mới có gen CD24L4. Nó có thể giải thích tại sao có sự khác biệt giữa người và khỉ về tính miễn nhiễm đối với các bệnh lây nhiễm.

(Theo People’s Daily)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top