kịch NO có gì hay?

kịch NO có gì hay?

mới xem 1 chương trình về kịch NO của Nhật, tui thấy nó thế nào ấy, chầm chầm chầm chậm, rề rề rà rà rà, có 1 người thủ nhiều vai qua cái mặc nạ vô hồn, vậy mà sao người Nhật khoái xem thế nhỉ, cải lương của việt nam hay đến thế mà giờ người xem cũng hiếm dần, nói chi bắt xem cái kịch NO này thì chắc buồn ngủ chết đi được, đúng là khác biệt văn hoá nên xem không thấy hay. có ai thấy kịch NO hay không vậy? cho tui biết nó hay ở điểm nào để học hỏi cách xem loại hình này
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top