Covid-19 Nhật Bản : Miễn cách ly một phần tại các cơ sở kiểm dịch cho người nhập cảnh đã tiêm chủng từ tháng sau.

Covid-19 Nhật Bản : Miễn cách ly một phần tại các cơ sở kiểm dịch cho người nhập cảnh đã tiêm chủng từ tháng sau.

K10013279521_2109272122_2109280606_01_02.jpg


Liên quan đến các biện pháp biên giới đối phó với virus Corona mới, chính phủ Nhật Bản đã quyết định sẽ miễn cách ly cho những người nhập cảnh cần cách ly tại các cơ sở kiểm dịch nếu họ đã được tiêm phòng từ tháng tới, ngoại trừ những người nhập cảnh từ một số quốc gia như Nam Mỹ.

Thời gian cách ly 14 ngày tại nhà cũng được miễn nếu xét nghiệm âm tính sau 10 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào Nhật Bản.

Chính phủ đã yêu cầu những người nhập cảnh vào Nhật Bản từ các quốc gia và khu vực có dịch Corona lan rộng phải cách ly trong 3 ngày tại các phòng do cơ sở kiểm dịch quản lý, sau đó tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày kể từ thời điểm nhập cảnh vào Nhật Bản ngay cả khi rời khỏi cơ sở kiểm dịch.

K10013279521_2109272102_2109280606_01_03 (1).jpg


Trong những trường hợp này, chính phủ Nhật Bản đã quyết định sẽ miễn việc cách ly tại cơ sở nếu có thể xác nhận bằng giấy chứng nhận rằng đã trải qua 14 ngày kể từ khi hoàn thành việc tiêm chủng loại vắc xin đã được phê duyệt ở Nhật Bản, do việc tiêm chủng đang tiến triển trong và ngoài nước.

Trường hợp có thể nhận được kết quả âm tính bằng cách làm xét nghiệm PCR sau 10 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào Nhật Bản sẽ được miễn cách ly tại nhà vào thời điểm đó.

Mặt khác, tại 9 quốc gia như khu vực Nam Mỹ nơi phát hiện ra chủng virus đột biến "chủng Mu", những người nhập cảnh mới sẽ được yêu cầu phải cách ly 6 ngày tại cơ sở kiểm dịch và 14 ngày tại kể từ thời điểm nhập cảnh vào Nhật Bản

Cơ chế này sẽ được áp dụng từ 0 giờ ngày 1 tháng 10 .

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Your content here
Top