Nhật xem xét việc kéo dài thời hạn visa cho lao động nước ngòai.

Nhật xem xét việc kéo dài thời hạn visa cho lao động nước ngòai.

Trong cuộc hội nghị chất vấn về tài chính kinh tế của chính phủ Nhật do Thủ tướng Koizumi chủ trì, đòan nghị viên dân sự đã đệ trình đề án yêu cầu chính phủ tăng thời hạn viza tối đa lao động người nước ngòai từ 3 năm lên 5 năm. Nội dung cụ thể như sau:
1. Tăng thời gian tối thiểu của visa cho lao động người nước ngoài từ 3 năm lên 5 năm.
2. Tạo điều kiện cho sinh viên nước ngòai muốn khởi nghiệp tại Nhật dễ dàng lưu trú lại Nhật.

Đề án này đã được đệ trình lên hội nghị vào ngày 7 tháng 4 này.

Đề án này được lập ra trên cơ sở căn cứ vào thực tế vì tình hình dân số già và thiếu lao động nên Nhật buộc phải tiếp nhận kỹ sư và lực lượng lao động ưu tú người nước ngòai. Trong hội nghị này các thành viên đã nhất trí là chú trọng đến việc tạo điều kiện, cơ sở hạ tầng cho việc tiếp nhận lao động người nước ngoài.

Các thành viên cũng bàn đến việc thay đổi các điều kiện(đòi hỏi kinh nghiệm làm việc) khi xét visa hay tạo điều kiện cho các kỹ sư có thu nhập thấp cũng có thể đưa theo vợ/chồng qua Nhật.
Hiện nay người nước ngòai đang yêu cầu chính phủ Nhật có chính sách đảm bảo điều kiện giáo dục, y tế cho gia đình và con cái họ. Mặt khác trong tình hình người nước ngòai cư trú bất hợp pháp đang tăng lên hiện nay, hội nghị cũng đã bàn thảo về cơ chế quản lý cũng như đăng ký cư trú dành cho người nước ngoài một cách co hiệu quả hơn.

Nhằm tăng khả năng cạnh tranh quốc tế, khoảng tháng 5 năm nay hội nghị sẽ hòan thành bản kế họach “chiến lược tòan cầu hóa”, với nội dung chủ yếu là tiếp nhận lao động người nước ngòai. Mục tiêu thực hiện kế hoạch này là sau tháng 5.

(lược dịch từ báo Nhật)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top