Shinkansen

Shinkansen

Các thành phố lớn của Nhật được nối bởi mạng lưới tàu điện nhanh đến khoảng 300km/h. Hệ thống tàu điện này được gọi là shinkansen hay tiếng anh gọi là Bullet train (tàu viên đạn). Theo báo chí của Nhật thì đây là một hệ thống giao thông an toàn nhất của Nhật vì đến nay chưa hề có tai nạn nghiệm trọng nào xảy ra. Shinkansen do hiệp hội đường sắt Nhật bản quản lý.

2018_01.jpg

1. Tokaido/sanyo shinkansen
Tokaido nối liền các thành phố lớn như Tokyo, Osaka, Nagoya,Kyoto được thiết lập vào năm 1964. Lúc đó tốc độ khoảng 200km/h.

Vào năm 1975 thì tokaido có thêm tuyến mới đi tới Hakata và tuyến này gọi là Sanyo.

Tokaido/sanyo chia làm 3 loại:

- Nozomi: Chỉ dừng ở các ga chính
-Hikari: dừng nhiều hơn
- Kodama: là loại dừng nhiều nhất và tất nhiên cũng chậm nhất.
2. Kyushyu shinkansen
Là shinkansen chạy ở vùng phía nam Nhật bản nối liền Kagoshima với Yatsushiro được thiết lập năm 2004. Nửa phí bắc từ Yatsushiro đến hakata sẽ hoàn thành vào năm 2013. Shinkansen ở đây gọi là tsubame (chim én).
3. Tàu shinkansen ở phía bắc:
Được thiết lập vào năm 1982.Hoạt động chủ yếu ở phía bắc và được chia ra nhiều nhánh nhỏ như hayate, yamabiko....
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top