Xã hội "Thành tích" trên trường học trong thẻ My Number . Đối tượng là học sinh tiểu học và trung học cơ sở vào năm tài chính 2023

"Thẻ My Number" nắm giữ chìa khóa của việc số hóa, chẳng hạn như tích hợp với thẻ bảo hiểm y tế và bằng lái xe. Có khả năng sắp tới học sinh tiểu học và trung học cơ sở sẽ có thể tự quản lý thành tích học tập của mình.

Chính phủ đã bắt đầu tạo ra một hệ thống để liên kết lịch sử học tập và điểm kiểm tra của học sinh tiểu học và trung học cơ sở với thẻ My Number và quản lý chúng trực tuyến. Trước hết, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ đang thúc đẩy việc sử dụng dữ liệu giáo dục, và mục đích ghi lại những thay đổi và hiểu biết về mong muốn học tập của cá nhân học sinh làm dữ liệu là để nhận ra việc học hiệu quả phù hợp với cá nhân.

Dựa trên dữ liệu ghi chép tích lũy được, giáo viên có thể đưa ra hướng dẫn phù hợp với từng cá nhân. Ngoài ra, chính phủ đang xem xét liên kết dữ liệu học tập cá nhân đó với Thẻ My Number, nhằm mục đích hiện thực hóa nó sau năm tài chính 2023. Về việc liên kết lịch sử học tập của học sinh tiểu học và trung học cơ sở và điểm kiểm tra với thẻ số của tôi, nhà phê bình giáo dục Yukio Ishikawa nói, "Ưu điểm là bản thân điểm số có thể được quản lý một cách thống nhất và có thể được chia sẻ với các trường khác."

Khi giáo viên phụ trách một học sinh mới, việc kiểm tra hồ sơ học tập trước đó sẽ dễ dàng hơn, vì vậy trẻ có thể tiếp tục học và chúng có thể sử dụng những thay đổi về điểm số trong giáo dục trong tương lai bằng cách chuyển đổi chúng thành dữ liệu lớn. Ngoài ra, thủ tục chuyển trường, chuyển đến bằng văn bản giờ đây sẽ dễ dàng hơn trong việc trao đổi bằng dữ liệu, giúp giảm bớt công việc của giáo viên. Mặt khác, về những bất lợi, ông Yukio Ishikawa cho biết “Có nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân, và tôi nghĩ rằng chính phủ sẽ cần phải thận trọng và cẩn thận trong việc xử lý các dữ liệu”.

Ở giai đoạn này, dự tính chủ yếu sẽ là việc ghi chép lại dữ liệu thành tích , nhưng ông chỉ ra rằng cần phải xem xét đầy đủ về việc liệu có xử lý các ghi chép tiêu cực như những sai lầm của trẻ trong giai đoạn phát triển hay không.

( Tham khảo )
 

Đính kèm

  • ダウンロード (74).jpg
    ダウンロード (74).jpg
    8.6 KB · Lượt xem: 401

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để gửi phản hồi

Bạn phải là thành viên mới có thể gửi phản hồi

Đăng ký

Hãy đăng ký làm thành viên. Việc này rất đơn giản!

Đăng nhập

Bạn là thành viên? Hãy đăng nhập tại đây.

Top