Thế hệ nào đang phải chịu nhiều áp lực nhất đối với cuộc sống ngày nay...?

Thế hệ nào đang phải chịu nhiều áp lực nhất đối với cuộc sống ngày nay...?

Mình viết bài này theo quan điểm riêng của mình và đối với một người sinh ra lớn lên ,học tập và đi làm tại VN. mình là thế hệ 8x.Thế hệ chịu ảnh huỡng nhiều nhất giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và hiện đại...bởi vậy cho nên không ít cũng nhiều sẽ bị áp lực từ hai phía. Chọn tính truyền thống mà bỏ đi tính hiện đại hay vứt bỏ đi cái truyền thống để sống theo hiện đại hay là dung hòa cả hai phía cạnh này( nhiều người sẻ nói là dung hòa,nói là một chuyện còn thực hiện nó rất khó) ví dụ: truyền thống coi một người phụ nử hút thuổc là ăn chơi đua đòi còn đối với tính hiện đại thì có lẻ chuyện đó cũng không gì là quan trọng lắm...vậy thì nhiều lúc con người 8x sẽ chọn đáp án nào đây? còn nhiều nhiều ví dụ nửa..và gần đây nhất là vấn đề được tranh luận nhiều về tình dục trước hôn nhân giữa một bên là giới trẻ(đại diện cho hiện đại) và những người lớn( đại diện cho truyền thống) vậy còn những người 8x như mình nên nhìn nhận vấn đề này ra sao đây?? có nên sống thoáng hay vẩn tin vào một tình yêu trong sáng???( mình vẫn biết thời nào cũng sẽ có một tình yêu trong sáng theo đúng nghĩa của nó nhưng thời đại này tình yêu chịu ảnh hưỡng quá nhiều vấn đề).Thế hệ 8x trong sự nghiệp cũng vậy không thực sự quyết đoán mang tính hiện đại và cũng không thực sự thận trọng mang tính truyền thống. Tóm lại con người cua 8x là con người đầy mâu thuẩn... nhưng chỉ cần con nguời của 8x biết dung hòa linh hoạt tùy theo tình huống thì đó đã là một thành công...dù sao mình cũng tự hào là thế hệ 8x vì được giáo dục tính truyền thống và tiếp thu cái hiện đại:)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top