Thịt và sữa của gia súc nhân bản là an toàn

Thịt và sữa của gia súc nhân bản là an toàn

Một nghiên cứu do Đại học Connecticut (Mỹ) và Viện phát triển nuôi gia súc tỉnh Kagoshima (Nhật Bản) thực hiện, cho thấy rằng thịt và sữa của bò nhân bản đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp, và thịt và sữa của gia súc nhân bản là an toàn cho người tiêu thụ.

Các nhà nghiên cứu so sánh thịt và sữa của gia súc nhân bản với thịt và sữa của gia súc cùng tuổi. Họ nhận thấy không có gì khác biệt đáng kể trong sữa của hai loại gia súc, xét về protein, chất béo và các chất khác. Họ cũng xem xét hơn 100 tiêu chuẩn về chất lượng thịt, trong đó 90% là không có khác biệt đáng kể. Trong tám tiêu chuẩn khác, chất béo và acid béo trong thịt bò nhân bản là cao hơn so với nơi bò thường, nhưng vẫn nằm trong giới hạn của các tiêu chuẩn công nghiệp thịt bò.

(Theo China daily)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top