Thư giãn lúc buồn

Thư giãn lúc buồn

KIẾN THỨC TỔNG QUÁT (30’)
1. Làm sao để phân biệt ếch và cóc?
a. Dựa vào môi trường sống
b. Dựa vào hình dáng và bộ da
c. Những hoạt động của chúng
2. Tạo sao thằn lằn và thạch sùng lại tự cắt đứt đuôi?
a. Để tìm cách chạy trốn
b. Theo định kỳ phải cắt đứt đuôi vì quá dài
c. Do đuôi thay đuổi theo mùa
3. Tại sao lạc đà không sợ gió cát?
a. Vì lạc đà có lớp lông dài và dầy có thể che được mắt
b. Vì tuyến lệ phát triển tốt
c. Lông mi dài, lỗ mũi có nhiều ngăn
4. Dựa vào giác quan nào mà dơi có thể bay tự do trong đêm tối?
a. Mắt
b. Mũi
c. Cảm giác
5. Tại sao chim gõ kiến có thể bám thẳng vào gốc cây?
a. Do tự đục lỗ để bám
b. Cơ thể có khả năng giữ thăng bằng
c. Do lông đuôi và đầu ngón chân có khả năng giữ thăng bằng
6. Tại sao gốc cây mía lại ngọt?
a. Do cơ cấu tích trữ dưỡng chất tại gốc và rễ
b. Phần trên do đường bị bốc hơi nên nhạt hơn phần dưới
c. Do thân cây phải cung cấp dưỡng chất cho lá
7. Tại sao khi trái cây chín lại tự động rơi xuống?
a. Do trọng lượng nặng quá
b. Những tế bào tơ sợi nối trái cây và cành cây bị lão hóa
c. Do cuống bị khô
8. Tro đất từ cây cỏ có tác dụng gì?
a. Để mặt lộ khô ráo và dễ đi
b. Để bón ruộng
c. Để đuổi muỗi
9. Tại sao ở vùng đồi núi ta phải tạo ruộng bậc thang?
a. Giúp thực vật sinh trưởng thuận lợi
b. Giúp cày xới dễ dàng
c. Ngăn các chất dinh dưỡng khi trời mưa
10. Tại sao về mùa Xuân, cà rốt ăn không ngon?
a. Do cơ quan hô hấp và hoạt động bị lão hóa
b. Do sử dụng hết chất dinh dưỡng vào mùa Đông
c. Do sử dụng dưỡng chất để nở hoa vào mùa Xuân
11. Có bao nhiêu số có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị?
12. Hai số khác 0 có tổng, tích, thương đều bằng nhau. Đó là những số nào?
13. Giữa hai chữ số 2 có thể đặt dấu gì để được một số lớn hơn 2 nhưng nhỏ hơn 3?
14. Nếu tổng và tích của hai số đều bằng 4 thì tổng lập phương của hai số bằng bao nhiêu?
15. Có bao nhiêu số có 3 chữ số?
16. Tổng ba góc ngoài của một tam giác bằng bao nhiêu độ?
17. Cho dãy số 987654321. Hãy chèn các dấu cộng vào giữa các chữ số để được kết quả bằng 99?
18. Bốn số có tổng bằng 396. Nếu số đầu cộng thêm 5, số thứ nhì trừ đi 5, số thứ 3 nhân với 5, và số cuối cùng chia cho 5 thì được bốn số bằng nhau. Hòi đó là những số nào?
19. Tính 15x91,5 + 150x0,85
20. Số tiếp theo trong dãy số này là số nào?
77 -> 49 -> 36 -> 18 -> ?

Tạo bởi SAGAWA EXPRESS VIETNAM
 
Bình luận (6)

@.ca

New Member
KIẾN THỨC TỔNG QUÁT (30’)
1. Làm sao để phân biệt ếch và cóc?
a. Dựa vào môi trường sống
b. Dựa vào hình dáng và bộ da
c. Những hoạt động của chúng
2. Tạo sao thằn lằn và thạch sùng lại tự cắt đứt đuôi?
a. Để tìm cách chạy trốn
b. Theo định kỳ phải cắt đứt đuôi vì quá dài
c. Do đuôi thay đuổi theo mùa
3. Tại sao lạc đà không sợ gió cát?
a. Vì lạc đà có lớp lông dài và dầy có thể che được mắt
b. Vì tuyến lệ phát triển tốt
c. Lông mi dài, lỗ mũi có nhiều ngăn
4. Dựa vào giác quan nào mà dơi có thể bay tự do trong đêm tối?
a. Mắt
b. Mũi
c. Cảm giác
5. Tại sao chim gõ kiến có thể bám thẳng vào gốc cây?
a. Do tự đục lỗ để bám
b. Cơ thể có khả năng giữ thăng bằng
c. Do lông đuôi và đầu ngón chân có khả năng giữ thăng bằng
6. Tại sao gốc cây mía lại ngọt?
a. Do cơ cấu tích trữ dưỡng chất tại gốc và rễb. Phần trên do đường bị bốc hơi nên nhạt hơn phần dưới
c. Do thân cây phải cung cấp dưỡng chất cho lá
7. Tại sao khi trái cây chín lại tự động rơi xuống?
a. Do trọng lượng nặng quá
b. Những tế bào tơ sợi nối trái cây và cành cây bị lão hóa
c. Do cuống bị khô
8. Tro đất từ cây cỏ có tác dụng gì?
a. Để mặt lộ khô ráo và dễ đi
b. Để bón ruộng
c. Để đuổi muỗi
9. Tại sao ở vùng đồi núi ta phải tạo ruộng bậc thang?
a. Giúp thực vật sinh trưởng thuận lợi
b. Giúp cày xới dễ dàng
c. Ngăn các chất dinh dưỡng khi trời mưa
10. Tại sao về mùa Xuân, cà rốt ăn không ngon?
a. Do cơ quan hô hấp và hoạt động bị lão hóa
b. Do sử dụng hết chất dinh dưỡng vào mùa Đông
c. Do sử dụng dưỡng chất để nở hoa vào mùa Xuân
11. Có bao nhiêu số có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị?không hiểu!
12. Hai số khác 0 có tổng, tích, thương đều bằng nhau. Đó là những số nào?
13. Giữa hai chữ số 2 có thể đặt dấu gì để được một số lớn hơn 2 nhưng nhỏ hơn 3?
14. Nếu tổng và tích của hai số đều bằng 4 thì tổng lập phương của hai số bằng bao nhiêu?
15. Có bao nhiêu số có 3 chữ số?
16. Tổng ba góc ngoài của một tam giác bằng bao nhiêu độ?
17. Cho dãy số 987654321. Hãy chèn các dấu cộng vào giữa các chữ số để được kết quả bằng 99? 9+8+7+6+5+43+21=99
18. Bốn số có tổng bằng 396. Nếu số đầu cộng thêm 5, số thứ nhì trừ đi 5, số thứ 3 nhân với 5, và số cuối cùng chia cho 5 thì được bốn số bằng nhau. Hòi đó là những số nào?
19. Tính 15x91,5 + 150x0,85
20. Số tiếp theo trong dãy số này là số nào?
77 -> 49 -> 36 -> 18 -> ?
số 0Tạo bởi SAGAWA EXPRESS VIETNAM

Đây là giải của mình ,còn mấy câu kia không hiểu là gì !!:macco:
 

garungit

Gà Rừng
Câu 11 tới 20 là test IQ
11. Nếu số hàng đơn vị là 0 có 9 số, là 1 có 8 số, là 2 có 7, là 3 có 6, là 4 có 5, là 5 có 4, là 6 có 3, là 7 có 2, là 8 có 1 vậy là có 9+8+7+6+5+4+3+2+1=45 số tất cả
12. a+b=a.b=a/b với a,b<>0
a.b=a/b => b=-1 và a=1/2
13. phẩy (phết)
14. a+b=a.b=4 => a=b=2 => a3+b3=8+8=16
15. Hàng đơn vị có 10 lựa chọn hàng chục có 10 lựa chọn hàng trăm chỉ có 9 lựa chọn( vì số 0 đứng đầu là vô nghĩa) vậy có 10.10.9= 900 số
16. A+B+C=180o ( 3 góc trong của 1 tam giác)
A+A1=180o (2 thằng kề bù)
B+B1=180o (như trên)
C+C1=180o (như trên)
=> A1+B1+C1=A+A1+B+B1+C+C1-(A+B+C)=180o+180o+180o-180o=360o
17. Đúng rồi
18. a+b+c+d=396, a+5=b-5=c.5=d/5
=> a=50, b=60 c=11, d=275
19.15x91.5+150X0.85=15x91.5+150x10x0.85=15(91.5+8.5)=15x100=1500
20. 7x7=49, 4x9=36, 3x6=18, 1x8=8 => ?=8
 
1. Làm sao để phân biệt ếch và cóc?
a. Dựa vào môi trường sống
b. Dựa vào hình dáng và bộ da
c. Những hoạt động của chúng
2. Tạo sao thằn lằn và thạch sùng lại tự cắt đứt đuôi?
a. Để tìm cách chạy trốn
b. Theo định kỳ phải cắt đứt đuôi vì quá dài
c. Do đuôi thay đuổi theo mùa
3. Tại sao lạc đà không sợ gió cát?
a. Vì lạc đà có lớp lông dài và dầy có thể che được mắt
b. Vì tuyến lệ phát triển tốt
c. Lông mi dài, lỗ mũi có nhiều ngăn
4. Dựa vào giác quan nào mà dơi có thể bay tự do trong đêm tối?
a. Mắt
b. Mũi
c. Cảm giác
d. Phát và nhận siêu âm phản xạ
5. Tại sao chim gõ kiến có thể bám thẳng vào gốc cây?
a. Do tự đục lỗ để bám
b. Cơ thể có khả năng giữ thăng bằng
c. Do lông đuôi và đầu ngón chân có khả năng giữ thăng bằng
6. Tại sao gốc cây mía lại ngọt?
a. Do cơ cấu tích trữ dưỡng chất tại gốc và rễ
b. Phần trên do đường bị bốc hơi nên nhạt hơn phần dưới
c. Do thân cây phải cung cấp dưỡng chất cho lá
7. Tại sao khi trái cây chín lại tự động rơi xuống?
a. Do trọng lượng nặng quá
b. Những tế bào tơ sợi nối trái cây và cành cây bị lão hóa
c. Do cuống bị khô
8. Tro đất từ cây cỏ có tác dụng gì?
a. Để mặt lộ khô ráo và dễ đi
b. Để bón ruộng
c. Để đuổi muỗi
9. Tại sao ở vùng đồi núi ta phải tạo ruộng bậc thang?
a. Giúp thực vật sinh trưởng thuận lợi
b. Giúp cày xới dễ dàngvà giữ nước
c. Ngăn các chất dinh dưỡng khi trời mưa
10. Tại sao về mùa Xuân, cà rốt ăn không ngon?
a. Do cơ quan hô hấp và hoạt động bị lão hóa
b. Do sử dụng hết chất dinh dưỡng vào mùa Đông
c. Do sử dụng dưỡng chất để nở hoa vào mùa Xuân
11. Có bao nhiêu số có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị?
(100-10(hàng chục bằng hg đvị))/2=45​
12. Hai số khác 0 có tổng, tích, thương đều bằng nhau. Đó là những số nào?
ko có
13. Giữa hai chữ số 2 có thể đặt dấu gì để được một số lớn hơn 2 nhưng nhỏ hơn 3?
2,2
14. Nếu tổng và tích của hai số đều bằng 4 thì tổng lập phương của hai số bằng bao nhiêu?
a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = 16 - 8 = 8
15. Có bao nhiêu số có 3 chữ số?
900​
16. Tổng ba góc ngoài của một tam giác bằng bao nhiêu độ?
360*3 - 180
17. Cho dãy số 987654321. Hãy chèn các dấu cộng vào giữa các chữ số để được kết quả bằng 99?
9+8+7+65+4+3+2+1
18. Bốn số có tổng bằng 396. Nếu số đầu cộng thêm 5, số thứ nhì trừ đi 5, số thứ 3 nhân với 5, và số cuối cùng chia cho 5 thì được bốn số bằng nhau. Hòi đó là những số nào?
50, 60, 11, 275
19. Tính 15x91,5 + 150x0,85
=15(91,5+8,5)=1500
20. Số tiếp theo trong dãy số này là số nào?
77 -> 49 -> 36 -> 18 -> ?
8

Tạo bởi SAGAWA EXPRESS VIETNAM
 
12. kô ngờ có kq, cao thủ:eek:
14. Nhầm với bình phương :) a^3 + b^3 = (a+b)[(a+b)^2 -3ab] = 4(16 - 12) = 16
15. Đơn giản từ 100 đến 999 có 900 số thôi, câu ni là toán cấp 1 mà :)
17. vậy là có 2 đáp án
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

garungit

Gà Rừng
Mình không biết có đúng hay không hồi bửa SAGAWA nó test mình mình không biết đúng không sau đây là ý kiến.
1. bộ da thì đúng nhưng hình dáng thì trật nên chả biết chọn sao
4. dơi bay Ok trong đêm là nhờ định vị sóng siêu âm cái này có coi chương trình khám phá
5. chạn giữ thăng bằng nghe kỳ kỳ
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top