Từ điển bỏ túi về tham nhũng

Từ điển bỏ túi về tham nhũng

Ăn hối lộ: ăn tiền rồi hối hận không kịp khi bị lộ
Bắn: Dùng tiền tiêu diệt mọi sự liêm chính
Bao che, bưng bít: Bảo vệ đoàn kết nội bộ
Bóc lịch: Việc làm ưa thích của quan tham sau khi tham nhũng bị phát hiện
Buôn lậu: Buôn công khai khi đã “làm luật"
Chạy...: Môn thi đấu nhiều môn phối hợp: Chạy chức, chạy dự án, chạy án, chạy trường...
Chỉ định thầu: Biện pháp loại bỏ đối thủ cạnh tranh hợp pháp
Chính sách một cửa: Một cửa vào nhưng phải qua nhiều ải
Chức quyền: Lợi thế cạnh tranh
Cò mồi: Xúc tiến thương mại
Công ty gia đình: Nơi biến của công thành của tư
Cống hiến: Vừa được cống, vừa được tiếng là hiến
Cửa sau: Cửa để tiếp cận chứ không phải để thoát hiểm
Dự án "ma": Dự án do các phù thuỷ lập và phê duyệt
Đấu thầu hạn chế: Biện pháp loại bỏ đối thủ ngoài tầm kiểm soát
Đấu tranh: Tránh đâu cho khỏi sếp
Đầy tớ: Túi tớ chưa đầy, tớ vẫn làm đầy tớ
Đường dây tham nhũng: Làm việc theo nhóm
Hành chính: Hành đơn là chính
Kê khai tài sản: Đặc quyền của quan vì dân vô sản
Lại quả: Quan to thò dự án, quan nhỏ thò phong bao
Làm luật: Phép nước thua luật... Quan
Luật sư: Làm theo luật thì sống như sư
Luật pháp: Thứ dành cho dân. không dành cho quan
Lương & lậu: Quan liêm sống bằng lương, quan tham sống bằng lậu
Người chống tham nhũng: Kẻ gây mất đoàn kết nội bộ
Nói và làm: Quan nói dân làm
Ô dù: Hậu phương vững chắc
Phong bì: Ngày xưa dùng gửi thư ngày nay dùng gửi “đạn"
Phòng chống tham nhũng: Chống lại lãnh đạo
Quan tham: Say mê (tham) làm quan để được cống, hiến
Quân xanh, quân đỏ: Đều là quân ta
Quốc nạn tham nhũng: Mọi người vì vài người; Cốc mò cò xơi
Quyền lợi: Có quyền mới có lợi
Rửa tiền: Biến đen thành trắng, biến giả thành thật
Rút ruột: Tốt nước sơn hơn tốt
Tham nhũng: Vì tham nên nhũng
Tiền lót tay: Dầu bôi trơn tuyệt hảo
Tiền chùa: "Niêu tiền Thạch sanh", tiêu vô tư, hết lại có
Tiền tiến: Có tiền mới tiến
Trù dập: Biện pháp chống tham nhũng hiệu quả .
Tu dưỡng, phấn đấu: Lời quan dạy dân
Vấn đề đầu tiên: Tiền đâu?
Vợ con: Địa chỉ tẩu tán tài sản
Xử lý nội bộ: Không nên vạch áo cho kẻ xấu xem... lưng quan.
Lời vàng của sếp
Bây giờ ghế ít đít nhiều
Chúng mày hãy nhớ những điều sau đây
* *
*
Ăn chi là việc của tao,
Việc nghĩ, việc viết, thôi giao chúng mày.
Việc tao ngồi ký suốt ngày,
Thực thi công việc, chúng mày thay tao.
Việc tao là hưởng lộc cao,
Công lên việc xuống lại giao chúng mày.
Ví dụ:
Uống rượu là việc của tao
Còn khiêng, bưng rót, thôi giao chúng mày
Nhậu nhẹt là việc của tao
Còn khâu thanh toán, thôi giao chúng mày
Ăn ốc là việc của tao
Còn khâu đổ vỏ, thôi giao chúng mày
Báo cáo thành tích để tao
Còn nhận khuyết điểm lại giao chúng mày

Giao du khắp thể gian này,
Mở rộng tầm mắt, việc này phần tao.
Chèo đèo lội suối gian lao,
Tính toán rất kỹ, thôi giao chúng mày.
* *
*
Lại đây tao bảo cái này,
Tao cấm chúng mày nghĩ chuyện chống tao.
Chống tao, tao chẳng làm sao,
Nhưng mày nghĩ bậy, thì tao trị mày.
Trời cao, biển rộng, đất dày,
Tao đố chúng mày thoát khỏi tay tao.
**
Trên trời muôn vạn vì sao
Đố ai đo được lòng tao với mày.

(Sưu tầm)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top