W-zero3

W-zero3

Theo thống kê của công ty Gadona Japan vào ngày 30 tháng 3 này thì thị trường PDA của Nhật đã lấy lại sức tăng trưởng sau 5 năm. Theo dự đóan thì năm nay sẽ tăng 63,1%(khỏang 40 vạn máy) so với năm ngoái. Máy điện thọai thong minh W-ZERO3, với chức năng không dây, của will com đã châm ngòi cho sự tăng trưởng này. Willcom đang có dự định mở rộng mảng khách hàng lá các tổ chức tập thể.

(Lược dịch từ yahoo.co.jp news)
 

Đính kèm

  • w-zero3.jpg
    w-zero3.jpg
    73 KB · Lượt xem: 167
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top