Bão số 7 tiến vào vùng Tokai Nhật Bản

Bão số 7 tiến vào vùng Tokai Nhật Bản

[WRAP]http://ca.c.yimg.jp/news/20060809061511/img.news.yahoo.co.jp/images/20060809/yom/20060809-00000301-yom-soci-thum-001.jpg[/WRAP]

Bão số 7 đã tiến vào vùng Tokai(Nagoya) Nhật Bản với tốc độ 15 km giờ và vào trưa nay sẽ di chuyển lên vùng Kanto(tokyo). Cơn bão lần này không mạnh lắm tuy nhiên cục khí tượng Nhật vẫn kêu gọi dân chúng cảnh giác trước những thay đổi bất thường của nó.

(yahoo.news)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top