Cấy răng mới trong phòng thí nghiệm

Cấy răng mới trong phòng thí nghiệm

Thay thế những chiếc răng bị hỏng bởi một chiếc răng thật, thay vì trồng răng giả là điều có thể thực hiện nhờ một kỹ thuật do các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát triển.

Nhóm nghiên cứu do Takashi Tsuji thuộc Đại học Khoa học Tokyo dẫn đầu đã tái tạo trong phòng thí nghiệm những chồi răng cho ra đời những chiếc răng mới ở những con chuột bị mất răng.

Ban đầu các nhà nghiên cứu đã làm tăng số lượng tế bào biểu mô và tế bào trung mô phát triển răng trong ống nghiệm. Sau đó, họ đã đặt các tế bào này trong chất collagen có tác động tương tự như xi-măng. Sau vài ngày, họ đã tạo được những chồi răng và cấy trong miệng chuột bị mất răng. Những chồi răng này đã biến thành những chiếc răng nguyên vẹn.

Tiến sĩ Tsuji và các cộng sự hy vọng kỹ thuật này có thể được áp dụng ở các bộ phận khác và họ đã chứng minh rằng nó có tác dụng đối với ria chuột.

Theo Sciences & Avenir, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh​
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top