Chùm ảnh Nagasaki xưa và nay

Chùm ảnh Nagasaki xưa và nay

images574153_Untitled-1.jpg


images574149_na2.jpg


images574151_na_gate.jpg


images574155_na1.jpg


images574159_Untitled-2.jpg


images574169_Untitled-5.jpg


Nagasaki ngày nay

images574163_na_no.jpg


images574167_na_now.jpg


images574171_na91.jpg


images574173_na_harbor.jpg
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top