Diễn Biến Chính Sách đối Ngoại Của Nhật Từ Sau Chiến Tranh Thêgiới Thứ Ii

Diễn Biến Chính Sách đối Ngoại Của Nhật Từ Sau Chiến Tranh Thêgiới Thứ Ii

Có thể thấy chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới thứ II đến nay là tưong đối năng động, khôn khéo và thận trọng. Cùng với sự phát triển thành công về kinh tế, chính sách đối ngoại đã góp phần đáng kể nâng cao vị trí của Nhật bản trong khu vực cũng như trên trường quốc tế.


Sau chiến tranh thế giới thứ II, chính sách đối ngoại của Nhật Bản được bắt đầu với Học thuyết Yoshida theo đó Nhật Bản dựa hoàn toàn vào Hiệp ước an ninh Nhật-Mỹ để phòng thủ đất nước và tập trung sức phát triển kinh tế.

(Xin mời xem thêm 100 đối ngoại của Nhật bản tại đây
http://ncnb.ptcenter.net/NG-100nam.htm)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top