Hoàng gia Nhật Bản

Hoàng gia Nhật Bản

Hoàng Đế của Nhật Bản hiện nay là Nhật Hoàng Akihito, sinh ngày 23 tháng 12 năm 1933 tại Tokyo, là con trai trưởng của Nhật Hoàng Hirohito và Hoàng Hậu Nagako, đã lên ngôi ngày 7 tháng 1 năm 1989 khi Nhật Hoàng Hirohito băng hà. Khi còn là Hoàng Thái Tử, Nhật Hoàng Akihito đã theo học trường tiểu học và trung học Gakushuin cho tới năm 1952, rồi trường đại học Gakushuin cho tới năm 1956. Vào tháng 4 năm 1956, Thái Tử Akihito cưới cô Shoda Michiko, trưởng nữ của một nguyên tổng giám đốc của đại công ty sản xuất bột thực phẩm. Cố Nhật Hoàng Hirohito sinh tại Tokyo ngày 29 tháng 4 năm 1901, là Nhật Hoàng trị vì lâu dài nhất, 62 năm và cũng sống lâu nhất, 87 tuổi, trong lịch sử của nước Nhật.

Nhật Hoàng Akihito và Hoàng Hậu Michiko có 3 người con, Thái Tử Naruhito sinh ngày 23 tháng 2 năm 1960, đã tốt nghiệp Phân Khoa Lịch Sử của Đại Học Gakushuin vào tháng 3 năm 1982. Tháng 6 năm 1983, Thái Tử tới nước Anh theo học Đại Học Oxford và vào tháng 4 năm 1993 đã chính thức hứa hôn với cô Masako, trưởng nữ của ông Owada Hisashi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Japan_familleroyale.jpg
Đứng từ trái sang phải: Công chúa Kỉ Cung (Norinomiya Sayako), Hoàng tử Thu Tiểu Chi Cung (Akishinonomiya Fumihito), Công nương Kiko. Ngồi từ trái sang phải: Công nương Masako, Nhật Hoàng Akihito, Công chúa Mako, Công chúa Mako Kako, Hoàng hậu Michiko, Thái tử Naruhito

Trích đăng từ Wikipedia.org
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top