Bầu cử Thượng viện Nhật Bản

Bầu cử Thượng viện Nhật Bản

Tại Nhật Bản đang diễn ra cuộc bầu cử Thượng viện Quốc hội. Kết quả bỏ phiếu sẽ cho thấy keo thử sức đầu tiên của lực lượng Dân chủ vừa nắm quyền tại đất nước này hồi mùa thu năm ngoái và có thể tác động nghiêm túc đến bố cục lực lượng chính trị trong nước. Theo Hiến pháp Nhật Bản, sẽ bầu lại một nửa nghị sĩ Quốc hội. Có 438 ứng viên tranh giành 121 ghế. Cuộc bầu cử Thượng viện diễn ra trong bối cảnh hơn 50% cử tri đã không còn nhiệt tình tán thành với phái Dân chủ và đường lối của đảng này như cuộc bầu cử Hạ viện hồi tháng Tám năm ngoái. Theo đánh giá của các chuyên viên phân tích, lần này phái Dân chủ Nhật Bản có thể sẽ không thu được đa số.

http://vietnamese.ruvr.ru/2010/07/11/12007834.html

Kết quả là đã không như mong đợi của Đảng cầm quyền.

Đảng này dù thắng lớn trong mùa bầu cử trước tuy thế những chính sách về thuế tiêu dùng, tiêu cực về tiền nông, không giải quyết được vấn đề căn cứ quân sự của mỹ ở Okinawa v.v.. đã đánh mất lòng tin của người dân.
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top