Khai Mặc Triển Lãm"Búp Bê Truyên Thống Nhật Bản

Khai Mặc Triển Lãm"Búp Bê Truyên Thống Nhật Bản

Nhân dịp Kỷ niệm 96 năm Ngày Quốc tế Phụ Nữ ngày 3/3 Bảo tàng Pbụ nữ Nam Bộ phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam khai mặc Triển lãm"Búp Bê truyền thống Nhật Bản"Triển Lãm tự giới thiệu hơn 170 hiện vật,bao gồm các bộ sưu tập búp bê truyền thống của Nhật Bản do hội Búp Bê truyên thống của Nhật bản trao tặng,đồng thời trưng bày hơn 20 bộ Kimono.Tramg phục truyên thống của phụ nữ Nhật Bản.
**TVH**
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top