Miễn thị thực cho công dân Nhật Bản, Hàn Quốc

Miễn thị thực cho công dân Nhật Bản, Hàn Quốc

Quy chế cho phép công dân Nhật Bản và Hàn Quốc, không phân biệt loại hộ chiếu, sẽ được miễn thị thực xuất, nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, nếu đáp ứng đủ 4 điều kiện quy định.

Các điều kiện gồm có hộ chiếu hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản hoặc của Hàn Quốc cấp, hộ chiếu còn giá trị ít nhất 3 tháng kể từ ngày nhập cảnh, có vé phương tiện giao thông khứ hồi hoặc đi tiếp nước khác và không thuộc trường hợp cấm nhập cảnh hoặc chưa được nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Công dân Nhật Bản và Hàn Quốc thuộc diện miễn thị thực, sau khi nhập cảnh Việt Nam có nhu cầu ở lại quá 15 ngày với lý do chính đáng và được cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam có văn bản đề nghị gửi Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an hoặc Cục Lãnh sự, Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao, có thể được xem xét cấp thị thực hoặc gia hạn tạm trú phù hợp với mục đích xin ở lại.

Công dân Nhật Bản, không phân biệt loại hộ chiếu, và công dân Hàn Quốc mang hộ chiếu phổ thông, nếu vào Việt Nam với thời hạn tạm trú tại Việt Nam trên 15 ngày thì vẫn phải xin thị thực Việt Nam theo quy định.

(Theo VNN)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top