Mời dịch thuật

Kiminha

New Member
Sau đây là phần văn bản gốc để tham khảo,

2005-03-26.jpg


pict0534le9.jpg

pict0535pp9.jpg

pict0536vq6.jpg

pict0537ht8.jpg

http://img171.imageshack.us/img171/4610/pict0538ot2.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/8450/pict0539hi3.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/9986/pict0540ai3.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/9398/pict0541vt6.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/3147/pict0542gr2.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/2553/pict0543ce1.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/5554/pict0544fx9.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/1871/pict0545vf5.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/5131/pict0546rv6.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/8100/pict0547cd9.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/8392/pict0548qd5.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/4158/pict0549gi6.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/6807/pict0550fu4.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/5454/pict0551fa9.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/8977/pict0552od7.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/2844/pict0553ww0.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/8247/pict0554lx9.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/6871/pict0555up6.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/5485/pict0556wy3.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/3070/pict0557xn6.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/3516/pict0558uq7.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/1972/pict0559vj0.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/7500/pict0560pq7.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/6649/pict0561em2.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/6/pict0562fk5.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/6456/pict0563lf2.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/4236/pict0564xi8.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/710/pict0565la9.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/8687/pict0566xk9.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/1988/pict0567xv5.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/9879/pict0568gu6.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/5822/pict0569xy4.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/695/pict0570dp3.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/5766/pict0571hd6.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/7287/pict0572vp0.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/1081/pict0573wi8.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/6359/pict0574ha4.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/9323/pict0575ve3.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/1387/pict0576dq6.jpg
 

kamezen

New Member
cũng muốn góp 1 tay với anh em nhưng file kiminha post lên đọc không được, sợ hư mắt thì mệt.
Có file nào rõ hơn không? mình đang rảnh sẽ cố giúp 1 tay
 

@.ca

New Member
Chú ý : Trước khi đọc sách nhớ rửa tay ,và cắt móng tay sạch sẽ !
''Câu này nằm trong 5 đều bác Hồ dạy '' ( cái nghỉa giống ,chứ không phải là chữ viết giống )
 
Top