Nhật Bản đang đứng trước nguy cơ?

Nhật Bản đang đứng trước nguy cơ?

images
Hôm nay tình cờ đọc lại một cuốn sách cũ (bao gồm nhiều bài viết liên quan đến Nhận xét “Nhật Bản là đất nước thần thánh và Thiên Hòang làm trung tâm” của cựu Thủ Tướng Mori ) và tìm thấy nhận xét của 1 Giáo sư Đại học Tokyo về văn hóa lịch sử Nhật Bản khá thú vị nên xin giới thiệu cùng các bạn.
Ý kiến của Giáo sư này đại ý như sau:
Nhật Bản sắp bước vào “Sự quá đáng của thời Jomon”. Lý do là vì thời Jomon là một thời kỳ hòa bình kéo dài và con người đầy đủ về đời sống vật chất. Việc này đã dẫn đến suy thóai rất nhiều về đời sống tinh thần; Khiến cho con người trở nên yếu đuối trụy lạc; Mất đi mục đích sống. Và kế tiếp đó là việc xuất hiện của một trào lưu mới để thay đổi cách sống của Người Nhật. Đó là thời đại Yayoi đã thức tỉnh và làm cho người Nhật trở nên mạnh mẽ hơn.

Vòng tuần hòan này cứ lặp đi lặp lại. Ví dụ sau thời Mạc Phủ thối nát là chính quyền Minh Trị với các chính sách cải cách đã vực nước Nhật và con người Nhật lên.

Và hiện nay Nhật Bản đang ở trong lần thứ mấy của “Sự quá đáng thời Jomon” này với một cuộc sống đầy đủ thừa mứa về Vật chất. Và đa số giới trẻ Nhật hiện nay trở nên yếu đuối mất đi mục đích sống. Và một số người trở nên bệnh họan về Mặt tinh thần mà minh chứng là các vụ án lạ lùng chỉ có ở Nhật mới có.
Điều này báo hiệu cho một sự thay đổi hay một cuộc cách mạng đang đến dần với đất nước Nhật!
Để tránh điều này thì người Nhật cần phải thức tỉnh, và nhìn nhận lại chính mình hay nói cách khác là đi tìm lại chính cái gọi là “Nhật Bản” ngay từ bây giờ.

(Theo cuốn sách “日本は「神の国」ではないのですか)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top